U Hrvatskoj se koristi standardni napon od 230V i frekvencija od 50Hz. Koriste se utičnice tipa C i tipa F, koje imaju dva okrugla pina. Ako putujete iz zemlje s drugačijim tipom utičnice, možda će vam trebati adapter za utičnicu.

Neki od primjera zemalja koje možda trebaju adapter za utičnicu prilikom putovanja u Hrvatsku su:

  • Sjedinjene Američke Države (koriste utičnice tipa A ili tipa B)
  • Ujedinjeno Kraljevstvo (koristi utičnice tipa G)
  • Australija i Novi Zeland (koriste utičnice tipa I)
  • Kina (koristi utičnice tipa A, tipa C ili tipa I)
  • Japan (koristi utičnice tipa A ili tipa B)