Da, Hrvatska je zemlja smještena u Europi, točnije u jugoistočnoj Europi na Balkanskom poluotoku.