Hrvatska je općenito sigurna zemlja za turiste. Ima nisku stopu kriminala i politički je stabilna. Sitni kriminal, poput džeparenja, može se dogoditi na turističkim područjima, pa je preporučljivo poduzeti oprezne mjere i čuvati dragocjenosti.