Međunarodni sajam turizma

13.03.2020.


Najveći turistički sajam u Hrvatskoj

U ljudskom životu 8 godina nije puno, a u vijeku jednog sajma 8. godina znači da je projekt „stao na noge“, da ga je publika prepoznala i da su izlagači s prvih 7 godina bili zadovoljni. Ono što je za ovaj „mali i simpatični“ sajam značajno je da raste, i to ne samo kvantitetom, već i kvalitetom. Vidljivo je to prije svega u činjenici da su ga prepoznale zemlje koje svoje turističke potencijale još do sada nisu prezentirale hrvatskom tržištu, a za prvi put odabrale su upravo PLACE2GO.